شجرهٔ طیبهٔ طوبای ولایت

تحقیقاتی پیرامون فلسفه اسلامی و ادیان و عرفان

شجرهٔ طیبهٔ طوبای ولایت

تحقیقاتی پیرامون فلسفه اسلامی و ادیان و عرفان

شجرهٔ طیبهٔ طوبای ولایت

هو

یا علی

به عقل ما نرسد درک کُنهِ این نقطه
که نکته هاست به دریای باء بسم الله

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوح، مَنْ دَخَلَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

قصد بر آن دارم تا شمه ای از خاطرات و تحقیقات شخصیم را پیرامون فلسفه اسلامی و ادیان و عرفان در این وبلاگ قرار بدهم.این وبلاگ جنبه ی شخصی دارد و فقط به عنوان بانکیست جهت ذخیره ی مطالب جمع آوری شده و یا نوشته شده توسط حقیر

خاک پای محبان مولا علی

اُ _ ش

کانال تلگرام:
AsrareTohid@

۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۶
تیر

هو

نکته ۱۹

...مشهور چنان است که علم رمل از دانیال پیغمبر بود و گویند این علم از معجزه ٔاوست ، چنان است که او مدتی خلق را به حق دعوت می کرد و هیچکس بدو نمی گروید و التفات به سخن او نمی کرد.

از آن شهر بیرون شده به شهر دیگر که او را نمی شناختند رفت و تخته حاصل کرده ریگ سرخ بر آنجا ریخت و در دکانی بنشست و خطی چند بر آنجا کشید و از احوال گذشته و آینده خبر می داد و جمله ٔ خبایا و دزدیده می گفت و آواز او به پادشاه آن اقلیم رسید و او را طلب نمود و بر سبیل امتحان چیزی چند از او پرسید ، چنانچه واقع بود خبر داد ، از او درخواست کرد تا ملازم او شود ، دانیال او را با چهار کس از ملازمان ارشاد می کرد تا در این فن ماهر شدند.

روزی دانیال به ایشان گفت رمل بزنید و بنگرید در این عصر کسی هست که پیغمبری را شاید یا نه؟

ایشان رمل زدند و گفتند هست...

گفت اکنون حلیه ٔ او را بنویسید تا کدام است . ایشان صورت و شکل او بنوشتند و چون نگریستند همه صفت او بود. گفتند پیغمبر توئی و در حال به او بگرویدند....
______________________
نفائس الفنون


۲۴
تیر
هو

صوفی صافی است در عین صفا
می نماید نور او او را به ما

ذره ای از آفتاب نور او
نیست خالی در همه ارض و سما

نقطه نقطه دایره پیموده است
جمع کرده ابتدا و انتها

تمثال بی مثال ابومعین حمیدالدین حجت هاشمی خراسانی

۲۳
تیر
هو

نکته ۱۸

علم حروف علمى بسیار شریف و عزیز است. عالمان به علم حروف را در حروف نوزده‏ گانه (بسم الله الرحمن الرحیم) ، و در وضع جداول اوفاقى آن اسرار و لطایف شگفت است . اسرار حروف جدا شگفت ‏آور است....

و آقایانی که تفسیر انفسی بر قرآن نوشتند باید دانست که آنان به این علم عجیب عنایت دارند و امم این سلسله ی عرفا بسیاری از رمز و راز های قرآن را بر اساس این دانش شریف بیان می کنند ، جناب سید حیدر آملی در تفسیر خود که تفسیر انفسی است بسیار به علم حروف عنایت دارند.

و ای عزیز! عالم جلیل احمد بن محمد معاصر جناب خواجه طوسى ، صاحب کتاب بسیار گرانقدر الوشى المصون و اللؤلؤ المکنون فی معرفة علم الخط الذى بین الکاف و النون ، ششصد و بیست و سه (623) رشته در علم حروف نوشته است.
____________________
برگرفته شده از کتب استاد علامه حسن زاده آملی

۲۳
تیر

هو

نکته ۱۷

علوم «کله سر» مشتمل بر علوم زیر است:

«کاف» کیمیا، «لام» لیمیا، «ه» هیمیا، «سین» سیمیا و «ر» ریمیا، به این علوم، علوم غریبه می گویند و از حروف اوایل آنها کلمه «کله سر» تشکیل شده که اشاره به آنهاست.

و هر کدام از آنها رشته خاصى از علومند. اگر کسى در «ریمیا» مهارت داشته باشد می ‏تواند در خیال طرف تصرف کند.

شعبده علم سیمیاست، که باز در خیال است ، ولى نفوس قدسى در خارج از محل خیال ، چه خیال خویش و چه خیال مخاطبان و حضار تصرف می کند. براى رسیدن به آن باید مراقبت کرد....
__________________
شرح اسفار اربعه جلد سوم _ پیر وقت ، حلیف حروف عالیات ، خبیر به سیر اعداد و رموز اشباح ، استاد علامه حسن زاده آملی

۱۵
تیر

هو

نکته ۱۵

🔹آیةالحق و الیقین ملا سلطان محمد گنابادی (سلطان علیشاه) قدس الله سره در کتاب ولایت نامه می فرمایند :

✍...غیبت فرد با ایمان در روایات ، از زنا بدتر بلکه از زنای با محارم بدتر است و در بعضی از روایات از زنای با مادر در خانه ی کعبه بدتر است و در بعضی روایات از هفتاد زنای با محارم درخانه کعبه بدتر است.

🔸سرّ و علّت این حرمت شدید با درجات متفاوت ، به مقدار ارتباط و پیوند خوردنِ روح و جان فرد با ایمان با صاحب ولایت (امام زمان علیه السلام) برمیگردد و هر چه فرد با ایمان در ایمان محکم تر باشد ، جانِ او با جانِ امام علیه السلام بیشتر همرنگ و اتحاد دارد و لذا غیبت او به همان اندازه غیبت امام و صاحب ولایت، محسوب میشود!!

۱۵
تیر
یکی از دوستان حقیر که از شاگردان آقا جان سید احمد نجفی هستند فرمودند:

روزی آفا جان سید احمد نجفی در منزل بودند که ناگهان مادرشان گفتند که :

وسایل سفر را آماده کن میخواهم بروم سفر.

آقا جان تمام وسایل مورد نیاز را آماده کردند و وسایل را دم در خانه قرار دادند ناگهان مادرشان فرمودند:

منصرف شدم ; نمی رویم.

آقا جان وسایل را به خانه آوردند و همه را سر جای خود قرار دادند.

بعد از چند دقیقه مادر آقا جان باز فرمودند که وسایل سفر را آماده کن می خواهم بروم سفر.

آقا جان دوباره همان کار قبلی را کردند.

باز هم مادر ایشان فرمودند منصرف شدم ; نمی رویم...

تا حدود 4 بار مادرشان این کار را تکرار کردند ولی آقا جان یک کلمه حرف نزدند...

فرمودند:

در اثر همین همین حرف نزدن در مقابل امر مادر و شرح صدری که نشان دادند خداوند برکات بسیار زیادی را روزی ایشان کرد...

۰۶
تیر

هو

نکته ۱۴


غزالی گوید :

📝...گمان مبر که روزن دل به ملکوت ، بی خواب و بی مرگ مشاهده نگردد ، که اینچنین نیست ، بلکه اگر در بیداری کسی خویشتن را ریاضت کند و دل را از دست غضب و شهوت و اخلاق بد و بایست این جهان بیرون کند ، و جای خالی بنشیند و چشم فراز کند و حواس معطل کند و دل را با عالم ملکوت مناسبت دهد ، بدانکه الله الله پیوسته گوید ، به دل _نه به زبان_ تا چنان شود که از خویشتن بی خبر شود و از همه عالم بی خبر شود و از هیچ چیز خبر ندارد مگر از خدای عز وجل ؛

🔸چون چنین شود اگر در بیداری بود آن روزن گشوده شود و آنچه در خواب ببینند دیگران ، وی در بیداری بیند و ارواح فرشتگان در صورت های نیکو وی را پدیدار آید و پیمبران مشاهده کرده ، از ایشان فایده ها برد و مدد ها گیرد و ملکوت آسمان و زمین را به وی نمایند و کسی را که این راه بر او گشوده شود ، عظمت ها مشاهده کند که در وصف نگنجد.
___________________
کیمیای سعادت