شجره ی طیبه ی طوبای ولایت

تحقیقاتی پیرامون فلسفه اسلامی و ادیان و عرفان

شجره ی طیبه ی طوبای ولایت

تحقیقاتی پیرامون فلسفه اسلامی و ادیان و عرفان

شجره ی طیبه ی طوبای ولایت

هو

یا علی

به عقل ما نرسد درک کُنهِ این نقطه
که نکته هاست به دریای باء بسم الله

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوح، مَنْ دَخَلَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

قصد بر آن دارم تا شمه ای از خاطرات و تحقیقات شخصیم را پیرامون فلسفه اسلامی و ادیان و عرفان در این وبلاگ قرار بدهم.این وبلاگ جنبه ی شخصی دارد و فقط به عنوان بانکیست جهت ذخیره ی مطالب جمع آوری شده و یا نوشته شده توسط حقیر

خاک پای محبان مولا علی

اُ _ ش

۷۴ مطلب با موضوع «نکته ها» ثبت شده است

۱۸
آبان

هو


نکته 74


روح انسانى باید به مرتبتى رسد که بتواند معاینه عالم محسوس را با مشاهده عالم غیب در هم آمیزد و قادر باشد از بدن مخلوع شود و بندهاى طبیعت را در هم شکند تا اینکه باتّصال و اتّحاد عالم قدس ملکوت نائل گردد و با ارواح مقدّسه‏اى که از مشارق نورانى ، پرتو نورانیّت خود را بروى می ‏افشانند محشور و همراز گردد. احدى را اذن دخول در ساحت روحانیّت اولیا نیست مگر آنکه قدرت منفک شدن از طبیعت و تخلیع جسم را بدست آورده باشد، تا حدّى که بتواند جسم خود را مانند پیراهنى در بر کند یا از خود دور سازد و برهنه شود.

الرواشح السماویة


۰۶
آبان

هو


نکته ۷۳


📌عروج اهل تصوف


✍🏻..بدانکه عروج اهل تصوف عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت و بیدارى از بدن سالک بیرون آید ، و احوالى که بعد از مرگ بر وى مکشوف خواست گشت ، اکنون پیش از مرگ بر وى مکشوف گردد و بهشت و دوزخ را مطالعه کند ، و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند، و از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین رسد، و هرچه دانسته بود ، ببیند ؛ این سخن را کسى فهم کند و یا درآرد که وقتى ازین معنى بویى به مشام او رسیده باشد. و روح بعضى یک روز در آسمانها بماند و گرد آسمان ها طواف کند، و آنگاه به قالب آید، و روح بعضى دو روز بماند ، و روح بعضى سه روز ، و روح بعضى زیاده ازین بماند. تا به ده روز و بیست روز و چهل روز ممکن است  که در آسمانها بمانند ؛ شیخ ما می فرمود که روح من سیزده روز در آسمان ها بماند ، آنگاه به قالب آمد. و قالب درین سیزده روز همچون مرده افتاده بود و هیچ خبر نداشت. و دیگران که حاضر بودند گفتند که سیزده روز است قالب تو اینچنین افتاده است . و عزیزى دیگر می فرمود که روح من بیست روز بماند آنگاه به قالب آمد. و عزیزى دیگر می فرمود که روح من چهل روز بماند آنگاه به قالب آمد. و هرچه درین چهل روز دیده بود ، جمله در یاد او بود.


 الإنسان الکامل

شیخ عزیزالدین نسفى

_______________

۰۶
آبان

هو


نکته ۷۲


✍🏻..آنچه که انبیاء و اولیاء و دیگران از مغیبات (واردات غیبی و ملکوتی) در می یابند ، گاهی بر آنان در سطر های مکتوب وارد می گردد و گاهی از طریق شنیدن بانگ هایی که برخی از آن ها لذت بخش است و برخی دیگر ترسناک ؛ گاهی صور کائنه را مشاهده می کنند و گاهی صورت های زیبای انسانی را می بینند که با آن ها مخاطبه می نمایند و نجوا می کنند ؛ و گاهی صورت هایی بسیار لطیف مشاهده می گردد به مانند تمثال های هنری که آنان را مخاطب قرار می دهند. و گاهی صورت هایی در یک محوطه آشکار می گردد و گاهی مثل معلقه را رؤیت می کنند.


شیخ شهاب الدین سهروردی (اشراق)

حکمة الإشراق صفحه ۲۴۰

______________________

۲۰
مهر

هو


📌نکته ۷۱


✍🏻..ادریس مبالغه داشت در تطهیر نفس خویش به ‌ریاضات شاقه و در تقدیس از صفات حیوانیه تا روحانیت او بر حیوانیتش غالب شد و کثیر الانسلاخ از بدن گشت و صاحب معراج آمد و او را مخالطه با ملائک و ارواح مجرده است و گویند شانزده سال نخورد و نخفت تا عقل مجرد باقی ماند.


شرح فصوص الحکم خوارزمی ، فص حکمه قدوسیه فی کلمه ادریسیه

۰۵
مهر

هو


📌نکته ۷۰


✍🏻..رموز حقیقی در سوره ی توحید نهفته است ، اگر کسی با آن عدد بالا و با ریاضت های مافوق طاقت ، به آن برسد ؛ به سه ملک حاکم می شود : عبدالواحد و عبدالصّمد و اگر کسی سومی را بداند این دو ملک هم تابع می شوند که در نتیجه ی آن به سه قدرت دست می یابد :


۱- طی الارض


۲- موجود کردن هرچیز و قدرت تصرف در هرچه که خواسته باشد.


۳- تکثیر ، یعنی انسان می تواند دو یا سه یا ده جا باشد.


این سه قدرت را کسی می تواند کسب کند که بتواند خودش را درسوره اخلاص ذوب کند.


پیر فرزانه سید محمد محسنی حفظه الله

__________________________

۰۶
شهریور
هو

📌نقش کشتی نجات

وجهه مبارکه کشتی نجات ناظر بر حدیث مبارک "مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوح، مَنْ دَخَلَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ" منقوش به نام مبارک یا علی به صورت کشتی ، که نتیجه ی تمثلیست نورانی و ملکوتی برای حضرت مجدالاشرف قدسی فرزند بزرگوار حضرت راز شیرازی میرزا بابا ذهبی از اقطاب سلسله مبارکه کبرویه ذهبیه که مرحوم وحید الاولیاء نایب الولایه اردبیلی آن را منقش فرمودند ، حضرتشان در مقدمه بر کتاب طباشیر الحکمه در شرح حدیث نوری محمدی صلی الله علیه و آله  در معنی وجهه می فرمایند:

✍🏻..سحر گاهی می دیدم در خواب به حضور مبارکش ( پدر بزرگوارشان راز شیرازی) حاضرم صفحه ای در دست فقیر است منقوش به اسم مبارک و نورانی "یا علی" ولیکن به صورت کشتی بزرگ است ، متذکر به حدیث مبارک "مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوح، مَنْ دَخَلَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ" گردیدم و در تماشای این کشتی بودم آن جناب پیش آمده از دست فقیر گرفتند و بوسیدند و در کمال شوق بر سر مبارک خود گذارده به فقیر مرحمت فرمودند پس از آن مصاحفه فقیرانه کردیم پس از فراغ می بینم که می خواهند پای فقیر را ببوسند عرض کردم با کمال عجز که فدای عنایات شما چگونه می شود به حق مولی فقیر را خجل نفرمائید، فرمودند که نمی بینی چه از تو و در دست تو موجود گردیده از باطن ولایت؟

یا علی

۰۸
مرداد

هو


📌نکته ۶۹


📝..حکیم متأله کسی است که بدن او هم چون پیراهنی برای او است که زمانی آن را کنار نهاده و زمان دیگر بکار می‌گیرد‌‌ ‌؛ هیچ انسانی نمی‌ تواند در زمره حکماء درآید و از ایشان دانسته شود ، مگر آنکه در زمره مقدس سلوک درآید و پوشش بدن را گاهی بکار گیرد و گاه کنار نهد ؛ اگر بخواهد به عالم نور عروج کند و یا به هر صورتی که اراده کند، در آید؛ نفس انسان نیز که از جوهر قدسی تشکیل شده است ، آن‌گاه که از عالم نور منفعل شود و لباس اشراق بپوشد ، همچون نور تأثیر می‌کند و منفعل می‌سازد ، اشاره می‌کند و شئ با همان اشاره او ، وجود می یابد و تصور می‌کند و شئ بر حسب تصور او واقع می‌شود.


شیخ شهاب الدین سهروردی

جلد اول مصنفات صفحه ۱۲۹

________________

۳۱
تیر

هو


نکته ۶۸


📌ظهور انوار در مقام مشاهده برای سالک


📝..بسا باشد که در اول مرتبه نور سفید مشهود گردد و او علامت اسلام است، دوم نور زرد دیده شود و او علامت ایمان است، سوم نور کبود و او علامت احسان است، چهارم نور سبز است و او علامت اطمینان است، پنجم نور آبی است و آن علامت ایقان است، ششم نور سرخ است و او علامت عرفان است، هفتم نور سیاه است و او علامت هیمان است. و نور ذات است؛ بسا می شود که مشاهده این انوار با هم جمعاً یا منفرداً یا برحسب اوقات مختلفه پدید آید و این معرفت شامل حال سالک با معرفت است.


شیخ نجم الدین رازی

مرصاد العباد

__________________

۱۶
خرداد

هو


نکته ۶۷


📌ظهور و جلوه ملکوتی وضوء به شکل قرص آفتاب در برابر پیشانی و سینه


📝..بدانکه وضوء را نوری است عظیم که خلوت تاریک را روشن کند ، و آن نور به قرص آفتاب ماند که در برابر پیشانی سالک ظاهر شود ؛ چندانکه سالک نظر را می گمارد تا او را بیند او بالاتر می رود تا وقتی که در بالای خلوت کوهی پدید آید و آن قرص از بالای سر سالک می تابد و همه خلوت را روشن می دارد . بیشتر اوقات ظهور این نور در وقتی بود که سالک از وضوء ساختن مراجعت کرده و در خلوت آمده باشد و بگذاردن شکر وضوء مشغول شده ، اما در نهایت آن قرص را که بالا دید در عین صدر ( سینه ) خود بیند که از آنجا بیرون می آید ، اما ( این ) قرص از قرص آفتاب لطیف تر باشد و انوار او صافی تر ، و از کسوت لونی ( رنگی ) بیرون آمده .


رساله نوریه

شیخ علاءالدوله سمنانی

________________

۱۲
ارديبهشت
هو

نکته ۶۶


تمام ابعاد غیر فیزیکی در واقع سطوحی از وجود هستند که در بسامدی بالاتر از دنیایی که می شناسیم در حال ارتعاش اند ؛ این مسئله باعث می شود که این ابعاد از چشم تمام مسائل امروزی و بعلاوه حواس پنجگانه ما پنهان و غیر قابل تشخیص باشند ؛ همانطوری که انواع مختلف انرژی مثل نور ، گرانش ، اشعه ایکس و میکروویو و ... می توانند بدون اینکه با هم تداخل داشته باشند فضای مشترکی را در آن واحد در دنیای فیزیکی اشغال کنند ، این سطوح ابعادی مختلف نیز در یک فضای مشترک و در آن واحد با هم همزیستی می کنند . نوع هریک از این سطوح از دیگری متفاوت و خصوصیات و طیف ارتعاشی هر یک منحصر به فرد است.


Astral dynamics

Robert bruce

____________________

۱۲
ارديبهشت

هو


نکته ۶۵


عالم مقداری هست غیر از عالم حس و افلاک و عناصر و جمیع آنچه در این عالم است اعم از کواکب و مرکبات و معادن و نباتات و حیوانات و انسان در آن یافت می شود ؛ هرچند طبقات موجود در آن متناهی اند ، اما حصول اثر در آن غیر متناهی است و در هر طبقه از آن انواعی است ، بعضی را قوم ملایکه و اخیار انسان ها ساکن اند ، برخی را قومی از ملایکه و جن و شیاطین. عدد طبقات خارج از احصاء بشر است و هم عجایب آن را فقط خدا به آن آگاه است.


دشتکی

اشراق هیاکل النور

__________________