نکات و تحقیقات و خاطراتی در رابطه با عرفان و فلسفه و ...

خاطرات و تحقیقات و نکاتی پیرامون فلسفه و عرفان و...

نکات و تحقیقات و خاطراتی در رابطه با عرفان و فلسفه و ...

خاطرات و تحقیقات و نکاتی پیرامون فلسفه و عرفان و...

نکات و تحقیقات و خاطراتی در رابطه با عرفان و فلسفه و ...

هو

یا علی

به عقل ما نرسد درک کُنهِ این نقطه
که نکته هاست به دریای باء بسم الله

در این وبلاگ قصد بر آن دارم تا شمه ای از خاطرات و تحقیقات شخصیم را در زمینه عرفان و فلسفه ... در این وبلاگ قرار بدهم.


- این وبلاگ جنبه ی شخصی دارد و فقط به عنوان بانکیست جهت ذخیره ی مطالب جمع آوری شده و یا نوشته شده توسط حقیر.

خاک پای محبان مولا علی
اُ/ ش - بروجرد

کانال تلگرام:
AsrareTohid@

۲۲ مطلب با موضوع «مطالب علمی و فلسفی و عرفانی» ثبت شده است

۱۸
اسفند

هو

📝..سنت مشایخ چنین نیست که در هر کس آن کمال مشاهده نکند او را از در برانند ، بلکه بسیار کس را تربیت بکنند تا یکی به کمال رسد ، شیخ همچون صیادست که دام می نهد و گاه باشد که مرغکی را شکار کند ولی مقصودش آنست که بسبب این مرغک ، شاهینی را در دام اندازد.

علاءالدوله سمنانی
چهل مجلس

  • فقیر 110
۱۸
اسفند

هو

📝..سالک باید نیم ساعت مانده به غروب آفتاب در خودش متمرکز باشد و با وضو ، رو به قبله مستغرق در خودش باشد ، این ساعت ها که در شریعت و طریقت بیان شده عمق و اسراری و حقایقی دارد ، اهل دل می بینند رفت آمد ملائک را در این ساعت ها.

استاد کربلایی

  • فقیر 110
۱۸
اسفند

هو

📝..بدانکه ذکر بر دو نوع است تقلیدی ، که از راه شنیدن از دیگران می رسد و چندان بر دل کارگر نیاید همچنانکه تخم ناپرورده نارسیده که در زمین اندازند نروید. و ذکر تحقیقی ، آنست که به تصرف تلقین صاحب ولایت در زمین مستعد دل مرید افتد. و ذکری که صاحب ولایت تلقین کند ثمره شجره ولایت اوست ، که او هم تخم ذکر به تلقین صاحب ولایتی گرفته است ، و در زمین دل به آب مدد ولایت پیر و آفتاب همت او پرورش داده تا آن تخم برسته.

چون تخم ذکر پرورده ولایت باشد ، و زمین دل شیار کرده ارادت بُوَد و از گیاه طبیعت به داس طریقت پاک کرده و از آفتاب اخلاص و آب همت پیر تربیت یابد سبزه ایمان حقیقی زود بروید و روز به روز در تزاید باشد ، تا نهال احسان گردد ، و به تربیت شجره عرفان شود.

شیخ نجم الدین رازی

یا علی

  • فقیر 110
۱۱
دی

هو


شیخ محی الدین عربی در برخی مصنفات خود از اوحدالدین حامد آورده که گفت:


📝..در بلاد ما خواجه یوسف همدانی زیاده از شصت سال بر سجاده شیخی نشسته بود ، روزی در زاویه (خانقاه) خود بود که خاطر بیرون رفتن در دل وی خطور نمود ، و عادت وی آن نبود که در آن حین بیرون آید ، بر مرکبی سوار شد و سر وی را گذاشت تا هر کجا که خدای تعالی خواهد وی را ببرد. 


 آن مرکب او را از شهر بیرون برد و به بادیه درآمد تا وی را به مسجدی ویران رسانید و بایستاد. شیخ به آنجا فرو آمد و دید که شخصی سر درکشیده ، بعد ساعتی سر بالا نمود ، جوانی بود با هیبت ، گفت:


یوسف مرا مسئله ای مشکل شده و ذکر نمود ، شیخ آن را بیان فرمود ، بعد از آن گفت:


ای فرزند هرگاه تورا مشکلی شود به شهر درآی و از من پرس و مرا در رنج میفکن. 


شیخ گفته است آن جوان بمن نظر نمود و گفت:


هرگاه مرا مشکلی شود هر سنگی مرا یوسفی است مثل تو! 


📝..شیخ محی الدین عربی گوید که من از آنجا دانستم که مرید صادق به صدق خود ، جاذب شیخ بسوی خود است و چون امر طریقت پوشیده است به نهان تعلیم فرمایند ؛ در این ورطه انتخاب شدن مرید میبایست توسط مراد نه انتخاب مراد توسط مرید.


نفحات الانس


یا علی

  • فقیر 110
۲۷
آذر

هو


📝..علوم رسمیه لفظیه چون نشخوار و نکات آن ها چون کاه و منطق چون جو و فقه چون گندم و حکمت چون برنج و عرفان التذاذ بخوردن پلو است


صالحیه

  • فقیر 110
۲۷
آذر

هو


بدانکه بعد از محبت ، ذکر خدای تعالی شأنه اعظم اسباب سلوک بسوی خدا است و در تقویت پیوند ولایت بی نظیر و در خشکانیدن شاخه های شجره ی تلخ وجود بی مانند است و در نفی هواهای نفسانی که بت های نفس اند شبیه ندارد.


ولایت نامه 

سلطان علیشاه

  • فقیر 110
۲۷
آذر

هو


📝..غذا را باید از اندازه ی اشتها کمتر بخورد که فرمودند بزرگان دین که باید ثلث معده را از غذا پر کنی و ثلثی را از برای آب بگذاری و یک ثلث را برای نفس و ذکر خدا خالی گذاری که اگر معده پر شود لا محاله تیره گی روح زیاد شود و نور ذکر را خاموش کند و چون غذا کمتر خورده شود البته خون صافی تولید شود و روح قلب صافی تر و روح دماغی نیز صافی شود.


ولایت نامه 

سلطان علیشاه

  • فقیر 110
۲۷
آذر

هو


📝..زیان مندترین چیز برای مرید صحبت اضداد « منکر طریقه و شیخ »  است و بر مرید واجب است با او صحبت ندارد و اگر احیاناً با یکی از اضداد همنشینی کرده  ، باید در آن وقت مراقب نفس خود باشد و به دل با وی هم صحبت نشود بلکه بکوشد به هر حیله و بهانه ای که می تواند خود را از صحبت وی برهاند .


شیخ محی الدین عربی


یا علی

  • فقیر 110
۰۹
آبان

اگر یکى- دو بار خلع بدن براى شما پیش آید ، براى شما خیلى چیزها روشن می شود.

شرح فارسی اسفار جلد سوم
علامه حسن زاده آملی

  • فقیر 110
۰۷
آبان

به یک نگاه شیخ کامل مکمل چنان تصفیه باطن مرید صادق مییابد که بر ریاضات کثیره حاصل نمی شود.


آنک ز تبریز دید یک نظر شمس دین

طعنه زند بر دهه سخره کند بر چله


هدایت العرفان


  • فقیر 110